Ziua Distinșilor Vizitatori la Cincu

Ministrul Meleºcanu oferã placheta exerciþiului ºefului Statului Major General - foto: Cãtãlin Ovreiu

Ministrul Meleșcanu oferă placheta exercițiului șefului Statului Major General - foto: Cătălin Ovreiu