Ziua Distinșilor Vizitatori la Cincu

Ministrul apãrãrii oferã plachete militarilor participanþi la exerciþiu - foto: Cãtãlin Ovreiu

Ministrul apărării oferă plachete militarilor participanți la exercițiu - foto: Cătălin Ovreiu