Ziua Distinșilor Vizitatori la Cincu

Ministrul apãrãrii rãspunde la întrebãrile jurnaliºtilor - foto: Cãtãlin Ovreiu

Ministrul apărării răspunde la întrebările jurnaliștilor - foto: Cătălin Ovreiu