Ziua Distinșilor Vizitatori la Cincu

Preºedintele Traian Bãsescu salutându-i pe militari - foto: Cãtãlin Ovreiu

Președintele Traian Băsescu salutându-i pe militari - foto: Cătălin Ovreiu