Ziua Distinșilor Vizitatori la Cincu

Preºedintele Bãsescu adresându-se audienþei - foto: Cãtãlin Ovreiu

Președintele Băsescu adresându-se audienței - foto: Cătălin Ovreiu