Ziua Distinșilor Vizitatori la Cincu

Preºedintele Bãsescu priveºte tehnica modernã - foto: Cãtãlin Ovreiu

Președintele Băsescu privește tehnica modernă - foto: Cătălin Ovreiu