Ziua Distinșilor Vizitatori la Cincu

Oficialitãþile urmãresc exerciþiul - foto: Cãtãlin Ovreiu

Oficialitățile urmăresc exercițiul - foto: Cătălin Ovreiu