Ziua Distinșilor Vizitatori la Cincu

ªeful Statului Major General, amiralul Gheorghe Marin, împreunã cu generalul-locotenent Ioan Sorin, locþiitorul ºefului SMG - foto: Cãtãlin Ovreiu

Șeful Statului Major General, amiralul Gheorghe Marin, împreună cu generalul-locotenent Ioan Sorin, locțiitorul șefului SMG - foto: Cătălin Ovreiu