Ziua Distinșilor Vizitatori la Cincu

Ministrul apãrãrii împreunã cu  militari participanþi la exerciþiu - foto: Cãtãlin Ovreiu

Ministrul apărării împreună cu militari participanți la exercițiu - foto: Cătălin Ovreiu