Ziua Distinșilor Vizitatori la Smîrdan

Generalul-locotenent Teodor Frunzeti ºi contraamiralul Victor Barbu împreunã cu militari - foto: Petricã Mihalache

Generalul-locotenent Teodor Frunzeti și contraamiralul Victor Barbu împreună cu militari - foto: Petrică Mihalache