Miniºtrii apãrãrii din România ºi Lituania salutã Garda de Onoare - foto Eugen MihaiGarda de Onoare dã raportul ministrului apãrãrii naþionale din Lituania - foto Eugen MihaiMiniºtrii apãrãrii, român ºi lituanian, trec în revistã garda de onoare - foto Eugen Mihai
Miniștrii apărării din România și Lituania salută Garda de Onoare - foto Eugen Mihai
Vizualizat: 1220 ori.
Garda de Onoare dă raportul ministrului apărării naționale din Lituania - foto Eugen Mihai
Vizualizat: 894 ori.
Miniștrii apărării, român și lituanian, trec în revistă garda de onoare - foto Eugen Mihai
Vizualizat: 779 ori.
Aspecte din timpul convorbirilor oficiale - foto Eugen MihaiMinistrul Meleºcanu oferã placheta simbolicã ministrului lituanian al apãrãrii - foto Eugen MihaiMinistrul lituanian al apãrãrii oferã placheta cu sigla Ministerului Apãrãrii - foto Eugen Mihai
Aspecte din timpul convorbirilor oficiale - foto Eugen Mihai
Vizualizat: 835 ori.
Ministrul Meleșcanu oferă placheta simbolică ministrului lituanian al apărării - foto Eugen Mihai
Vizualizat: 746 ori.
Ministrul lituanian al apărării oferă placheta cu sigla Ministerului Apărării - foto Eugen Mihai
Vizualizat: 922 ori.