Vizita ministrului lituanian al apărării(Visit of Lithuanian Defense Minister)

Miniºtrii apãrãrii din România ºi Lituania salutã Garda de Onoare - foto Eugen Mihai

Miniștrii apărării din România și Lituania salută Garda de Onoare - foto Eugen Mihai