Vizita ministrului lituanian al apărării(Visit of Lithuanian Defense Minister)

Miniºtrii apãrãrii, român ºi lituanian, trec în revistã garda de onoare - foto Eugen Mihai

Miniștrii apărării, român și lituanian, trec în revistă garda de onoare - foto Eugen Mihai