Vizita ministrului lituanian al apărării(Visit of Lithuanian Defense Minister)

Ministrul Meleºcanu oferã placheta simbolicã ministrului lituanian al apãrãrii - foto Eugen Mihai

Ministrul Meleșcanu oferă placheta simbolică ministrului lituanian al apărării - foto Eugen Mihai