Vizita ministrului lituanian al apărării(Visit of Lithuanian Defense Minister)

Ministrul lituanian al apãrãrii oferã placheta cu sigla Ministerului Apãrãrii - foto Eugen Mihai

Ministrul lituanian al apărării oferă placheta cu sigla Ministerului Apărării - foto Eugen Mihai