EXPOMIL 2007

Ministrul apãrãrii ºi ºeful Statului Major General la standul de echipamente militare

Ministrul apărării și șeful Statului Major General la standul de echipamente militare