Dialog cu colonelul Boudreau - foto Viorel MihãilãInterviu cu James APPATHURAI - foto Viorel MihãilãInterviu cu Jamie SHEA - foto Viorel Mihãilã
Dialog cu colonelul Boudreau - foto Viorel Mihăilă
Vizualizat: 773 ori.
Interviu cu James APPATHURAI - foto Viorel Mihăilă
Vizualizat: 1118 ori.
Interviu cu Jamie SHEA - foto Viorel Mihăilă
Vizualizat: 915 ori.
Interviu cu SACEUR, gen. John CRADDOCK - foto Viorel Mihãilã
Interviu cu SACEUR, gen. John CRADDOCK - foto Viorel Mihăilă
Vizualizat: 888 ori.