Aspecte din timpul ceremonialului desfășurat la Buzău

Comandanþii de unitãþii din Garnizoana Buzãu depun o coroanã de flori - foto Sorin Gorgan

Comandanții de unității din Garnizoana Buzău depun o coroană de flori - foto Sorin Gorgan