Aspecte din timpul ceremonialului desfășurat la Buzău

Paraºutiºti echipaþi de luptã - foto Sorin Gorgan

Parașutiști echipați de luptă - foto Sorin Gorgan