Aspecte din timpul ceremonialului desfășurat la Cluj-Napoca

Reprezentanþii Corpului 4 Armatã Teritorial depun o jerbã de flori la Monumentul GLORIE OSTAªULUI ROMÂN - Foto: Radu Mureºan

Reprezentanții Corpului 4 Armată Teritorial depun o jerbă de flori la Monumentul GLORIE OSTAȘULUI ROMÂN - Foto: Radu Mureșan