Aspecte din timpul ceremonialului desfășurat la Cluj-Napoca

Veteranii clujeni depun o jerbã de flori la Monumentul GLORIE OSTAªULUI ROMÂN - Foto: Radu Mureºan

Veteranii clujeni depun o jerbă de flori la Monumentul GLORIE OSTAȘULUI ROMÂN - Foto: Radu Mureșan