Aspecte din timpul ceremonialului desfășurat la Cluj-Napoca

Monumentul GLORIE OSTAªULUI ROMÂN - Foto: Radu Mureºan

Monumentul GLORIE OSTAȘULUI ROMÂN - Foto: Radu Mureșan