Aspecte din timpul ceremonialului desfășurat la Constanța

Ceremonial militar ºi religios la Monumentul Independenþei - Foto: Ion Burghiºan

Ceremonial militar și religios la Monumentul Independenței - Foto: Ion Burghișan