Alocuþiunea doamnei Georgeta Gavrilã, secretarul general al Ministerului Apãrãrii - foto Dumitru LãudatuAspect de la vernisajul expoziþiei dedicatã asistenþei religioase în armata românã - foto Dumitru LãudatuIlie Bolojan, secretarul general al guvernului, Georgeta Gavrilã, secretarul general al ministerului Apãrãrii, ºi Irina Comaroschi, ambasadorul  României la Budapesta - foto Dumitru Lãudatu
Alocuțiunea doamnei Georgeta Gavrilă, secretarul general al Ministerului Apărării - foto Dumitru Lăudatu
Vizualizat: 744 ori.
Aspect de la vernisajul expoziției dedicată asistenței religioase în armata română - foto Dumitru Lăudatu
Vizualizat: 633 ori.
Ilie Bolojan, secretarul general al guvernului, Georgeta Gavrilă, secretarul general al ministerului Apărării, și Irina Comaroschi, ambasadorul României la Budapesta - foto Dumitru Lăudatu
Vizualizat: 829 ori.
Monumentul eroilor români cazuþi în luptele de pe teritoriul Ungariei din cel de al doilea rãzboi mondial - foto Dumitru LãudatuOficialitãþi române ºi ungare în faþa monumentului eroilor români - foto Dumitru LãudatuParcela de onoare a ostaºilor români din Cimitirul central din Budapesta - foto Dumitru Lãudatu
Monumentul eroilor români cazuți în luptele de pe teritoriul Ungariei din cel de al doilea război mondial - foto Dumitru Lăudatu
Vizualizat: 1042 ori.
Oficialități române și ungare în fața monumentului eroilor români - foto Dumitru Lăudatu
Vizualizat: 767 ori.
Parcela de onoare a ostașilor români din Cimitirul central din Budapesta - foto Dumitru Lăudatu
Vizualizat: 668 ori.
Personalitãþile participante la ceremonie - foto Dumitru LãudatuSe înalþã drapelul tricolor - foto Dumitru LãudatuSe intoneazã Imnul de Stat al României - foto Dumitru Lãudatu
Personalitățile participante la ceremonie - foto Dumitru Lăudatu
Vizualizat: 708 ori.
Se înalță drapelul tricolor - foto Dumitru Lăudatu
Vizualizat: 721 ori.
Se intonează Imnul de Stat al României - foto Dumitru Lăudatu
Vizualizat: 665 ori.
Troiþa înalþatã în memoria eroilor români - foto Dumitru Lãudatu
Troița înalțată în memoria eroilor români - foto Dumitru Lăudatu
Vizualizat: 728 ori.