Școală în Irak inaugurată de militarii români(School in Iraq inaugurated by the Romanian military)

ªcoala româneascã din Irak - foto Cristian Cãnuci

Școala românească din Irak - foto Cristian Cănuci