Highlight for Album: Manifestãrile de la CareiHighlight for Album: Spectacol la Ministerul ApãrãriiHighlight for Album: Ceremonial la Monumentul Ostaºului Neconoscut
Album: Manifestările de la Carei
Actualizat: 06/04/08
Contine: 5 poze.
Vizualizat: 2900 ori.
Album: Spectacol la Ministerul Apărării
Actualizat: 06/04/08
Contine: 9 poze.
Vizualizat: 2516 ori.
Album: Ceremonial la Monumentul Ostașului Neconoscut
Actualizat: 06/04/08
Contine: 10 poze.
Vizualizat: 2195 ori.
Highlight for Album: Videoconferinþa conducerii MAp cu tetrele de operaþiiHighlight for Album: Ceremonial la Monumentul Eroilor din cel de-Al Doilea Rãzboi Mondial la Universitatea Naþionalã de Apãrare "Carol I"Highlight for Album: Aspecte din timpul ceremonialului desfãºurat la Cluj-Napoca
Album: Videoconferința conducerii MAp cu tetrele de operații
Actualizat: 06/04/08
Contine: 3 poze.
Vizualizat: 1732 ori.
Album: Aspecte din timpul ceremonialului desfășurat la Cluj-Napoca
Actualizat: 06/04/08
Contine: 5 poze.
Vizualizat: 2109 ori.
Highlight for Album: Aspecte din timpul ceremonialului desfãºurat la Miercurea-CiucHighlight for Album: Aspecte din timpul ceremonialului desfãºurat la ConstanþaHighlight for Album: Ziua Armatei României sãrbãtoritã la Budapesta
Album: Aspecte din timpul ceremonialului desfășurat la Miercurea-Ciuc
Actualizat: 06/04/08
Contine: 2 poze.
Vizualizat: 1609 ori.
Album: Aspecte din timpul ceremonialului desfășurat la Constanța
Actualizat: 06/04/08
Contine: 5 poze.
Vizualizat: 1852 ori.
Album: Ziua Armatei României sărbătorită la Budapesta
Actualizat: 06/04/08
Contine: 10 poze.
Vizualizat: 2653 ori.
Highlight for Album: Ziua Armatei României sãrbãtoritã în IrakHighlight for Album: Aspecte din timpul ceremonialului desfãºurat la Buzãu
Album: Ziua Armatei României sărbătorită în Irak
Actualizat: 06/04/08
Contine: 7 poze.
Vizualizat: 1979 ori.
Album: Aspecte din timpul ceremonialului desfășurat la Buzău
Actualizat: 06/04/08
Contine: 9 poze.
Vizualizat: 2652 ori.