Oficialitãþile participante la  ceremonial - foto Cãtãlin OvreiuMilitarii voluntari în formaþie pe timpul slujbei religioase - foto Cãtãlin OvreiuConducerea M.Ap în timpul intonãrii Imnului de Stat - foto Cãtãlin Ovreiu
Oficialitățile participante la ceremonial - foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 1175 ori.
Militarii voluntari în formație pe timpul slujbei religioase - foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 1302 ori.
Conducerea M.Ap în timpul intonării Imnului de Stat - foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 1129 ori.
Personalitãþile din conducerea M.Ap. ascultându-i pe tinerii care rostesc jurãmântul - foto Cãtãlin OvreiuFete care au ales cariera militarã - foto Cãtãlin OvreiuTinerii rostesc jurãmântul militar - foto Cãtãlin Ovreiu
Personalitățile din conducerea M.Ap. ascultându-i pe tinerii care rostesc jurământul - foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 1179 ori.
Fete care au ales cariera militară - foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 1856 ori.
Tinerii rostesc jurământul militar - foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 1409 ori.
Ministrul apãrãrii adresându-se audienþei - foto Cãtãlin OvreiuMilitarii dau onorul - foto Cãtãlin OvreiuConducerea M.Ap primeºte onorul militarilor Brigazii 122 Logistice - foto Cãtãlin Ovreiu
Ministrul apărării adresându-se audienței - foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 1140 ori.
Militarii dau onorul - foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 1291 ori.
Conducerea M.Ap primește onorul militarilor Brigazii 122 Logistice - foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 1159 ori.
Ministrul apãrãrii împreunã cu militari ai Brigãzii 122 Logistice - foto Cãtãlin Ovreiu
Ministrul apărării împreună cu militari ai Brigăzii 122 Logistice - foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 1284 ori.