Aspect din timpul festivitãþii desfãºurate la sediul MAp - foto Petricã Mihalache (Aspect from the festivity occurred at the MoD HQ)Comandanþi de mari unitãþi prezenþi la activitate - foto Petricã Mihalache (Commanders of big units during the activity)Comandanþi ºi ofiþeri de relaþii publice prezenþi la eveniment - foto Petricã Mihalache (Commanders and PR officers present in the event)
Aspect din timpul festivității desfășurate la sediul MAp - foto Petrică Mihalache (Aspect from the festivity occurred at the MoD HQ)
Vizualizat: 863 ori.
Comandanți de mari unități prezenți la activitate - foto Petrică Mihalache (Commanders of big units during the activity)
Vizualizat: 954 ori.
Comandanți și ofițeri de relații publice prezenți la eveniment - foto Petrică Mihalache (Commanders and PR officers present in the event)
Vizualizat: 1040 ori.