Primire la ministrul apãrãrii - foto Cristian Surugiu
(Receive at the minister of defense)Dialog cordial cu ministrul apãrãrii
(Cordial dialogues with the Defense minister)Schimb de cadouri simbolice - foto Cristian Surugiu
(Exchange of official presents)
Primire la ministrul apărării - foto Cristian Surugiu
(Receive at the minister of defense)
Vizualizat: 873 ori.
Dialog cordial cu ministrul apărării
(Cordial dialogues with the Defense minister)
Vizualizat: 880 ori.
Schimb de cadouri simbolice - foto Cristian Surugiu
(Exchange of official presents)
Vizualizat: 843 ori.
Aspecte de pe timpul ceremoniei de întâmpinare 
(Aspect during the ceremony)Salutul Drapelului României ºi al Steagului de identificare al SMFT
(Honors for the Romanian Flag and the Army Colors)Trecerea în revistã a gãrzii de onoare
(Review of the Guard of Honor)
Aspecte de pe timpul ceremoniei de întâmpinare
(Aspect during the ceremony)
Vizualizat: 804 ori.
Salutul Drapelului României și al Steagului de identificare al SMFT
(Honors for the Romanian Flag and the Army Colors)
Vizualizat: 927 ori.
Trecerea în revistă a gărzii de onoare
(Review of the Guard of Honor)
Vizualizat: 817 ori.
Generalul locotenent Frunzeti salutã delegaþia americanã
(Lieutenant General Frunzeti saluting the US delegation)Generalul Frunzeti prezintã generalului McKiernan galeria foºtilor comandanþi
(General Frunzeti presenting to General McKiernan the former commanders’ gallery)
Generalul locotenent Frunzeti salută delegația americană
(Lieutenant General Frunzeti saluting the US delegation)
Vizualizat: 925 ori.
Generalul Frunzeti prezintă generalului McKiernan galeria foștilor comandanți
(General Frunzeti presenting to General McKiernan the former commanders’ gallery)
Vizualizat: 964 ori.