Vizita generalului David D. McKiernan în România (General David D. McKiernan in visit in Romania)

Primire la ministrul apãrãrii - foto Cristian Surugiu
(Receive at the minister of defense)

Primire la ministrul apărării - foto Cristian Surugiu
(Receive at the minister of defense)