Vizita generalului David D. McKiernan în România (General David D. McKiernan in visit in Romania)

Generalul Frunzeti prezintã generalului McKiernan galeria foºtilor comandanþi
(General Frunzeti presenting to General McKiernan the former commanders’ gallery)

Generalul Frunzeti prezintă generalului McKiernan galeria foștilor comandanți
(General Frunzeti presenting to General McKiernan the former commanders’ gallery)