Piloþii de la "Baltica 07"
(Pilots of “BALTICA 07”)Detaºamentul românesc la final de misiune
(Romanian Detachment at the end of mission)Cãpitan-comandorul Laurenþiu Chiriþã adresându-se audienþei 
(Captain Commander Laurentiu Chirita addressing to the audience)
Piloții de la "Baltica 07"
(Pilots of “BALTICA 07”)
Vizualizat: 1098 ori.
Detașamentul românesc la final de misiune
(Romanian Detachment at the end of mission)
Vizualizat: 1078 ori.
Căpitan-comandorul Laurențiu Chiriță adresându-se audienței
(Captain Commander Laurentiu Chirita addressing to the audience)
Vizualizat: 1209 ori.
Comandantul detaºamentului românesc,Laurenþiu Chiriþã, ºi comandantul Forþelor Aeriene Lituaniene, col. Arturas Leita
(Commander of the Romanian Detachment, Laurentiu Chirita and Commander of the Lithuanian Air Force, Colonel Arturas Leita)Simbolul Misiunii Baltica înmânat de comandantul român comandantului portughez
(Symbol of Baltica mission handed by the Romanian commander to the Portuguese commander)Oficialitãþile participante la ceremonial
(Officials participating in the ceremony)
Comandantul detașamentului românesc,Laurențiu Chiriță, și comandantul Forțelor Aeriene Lituaniene, col. Arturas Leita
(Commander of the Romanian Detachment, Laurentiu Chirita and Commander of the Lithuanian Air Force, Colonel Arturas Leita)
Vizualizat: 1062 ori.
Simbolul Misiunii Baltica înmânat de comandantul român comandantului portughez
(Symbol of Baltica mission handed by the Romanian commander to the Portuguese commander)
Vizualizat: 983 ori.
Oficialitățile participante la ceremonial
(Officials participating in the ceremony)
Vizualizat: 1058 ori.
MIG-urile româneºti înainte de ultima misiune în Lituania
(Romanian MiGs before their last mission in Lithuania)
MIG-urile românești înainte de ultima misiune în Lituania
(Romanian MiGs before their last mission in Lithuania)
Vizualizat: 1101 ori.