Înmânarea diplomelor absolvenților CNAp (Diplomas for the graduates of the National College of Defense)

Ministrul apãrãrii îi felicitã pe absolvenþi - foto Petricã Mihalache
(Defense minister congratulating the graduates)

Ministrul apărării îi felicită pe absolvenți - foto Petrică Mihalache
(Defense minister congratulating the graduates)