Aspect de la ceremonia primirii oficiale - foto Valentin Ciobârcã
(The official receiving ceremony)Generalul GAGOR trece în revistã garda de onoare - foto Valentin Ciobârcã
(General Gagor reviewing the Guard of Honor)Oaspetelui polonez îi sunt prezentate persoanele din conducerea Statului Major General - foto Valentin Ciobârcã
(The polish guest saluting the General Staff representatives)
Aspect de la ceremonia primirii oficiale - foto Valentin Ciobârcă
(The official receiving ceremony)
Vizualizat: 930 ori.
Generalul GAGOR trece în revistă garda de onoare - foto Valentin Ciobârcă
(General Gagor reviewing the Guard of Honor)
Vizualizat: 937 ori.
Oaspetelui polonez îi sunt prezentate persoanele din conducerea Statului Major General - foto Valentin Ciobârcă
(The polish guest saluting the General Staff representatives)
Vizualizat: 1014 ori.
ªeful SMG ureazã bun venit oaspetelui polonez - foto Valentin Ciobârcã
(Chief of General Staff welcoming the Polish guest)Amiralul Marin oferã placheta SMG oaspetelui polonez - foto Valentin Ciobârcã
(Admiral Marin offering the General Staff booklet)Generalul Gagor scrie în Cartea de Onoare - foto Valentin Ciobârcã
(General Gagor writing in the Book of Honor)
Șeful SMG urează bun venit oaspetelui polonez - foto Valentin Ciobârcă
(Chief of General Staff welcoming the Polish guest)
Vizualizat: 996 ori.
Amiralul Marin oferă placheta SMG oaspetelui polonez - foto Valentin Ciobârcă
(Admiral Marin offering the General Staff booklet)
Vizualizat: 861 ori.
Generalul Gagor scrie în Cartea de Onoare - foto Valentin Ciobârcă
(General Gagor writing in the Book of Honor)
Vizualizat: 917 ori.
ªefii SMG din Polonia ºi România - foto Valentin Ciobârcã
(Chief of Polish General Staff and chief of Romanian General Staff)
Șefii SMG din Polonia și România - foto Valentin Ciobârcă
(Chief of Polish General Staff and chief of Romanian General Staff)
Vizualizat: 964 ori.