Lt. Ionel Craiu ºi mm Alexandru Ticea au fost aduºi la Baza 90 Transport Aerian (Lieutenant Ionel Craiu and NCO Alexandru Ticea were brought to the 90th Air Transport Base)Aspect din timpul slujbei religioase dedicatã celor doi militari (Aspect during the religious ceremony for the two military)Pilotul Craiu ºi mecanicul de bord Ticea sunt duºi acasã (Pilot Craiu and the board mechanic Ticea are brought home)
Lt. Ionel Craiu și mm Alexandru Ticea au fost aduși la Baza 90 Transport Aerian (Lieutenant Ionel Craiu and NCO Alexandru Ticea were brought to the 90th Air Transport Base)
Vizualizat: 1063 ori.
Aspect din timpul slujbei religioase dedicată celor doi militari (Aspect during the religious ceremony for the two military)
Vizualizat: 990 ori.
Pilotul Craiu și mecanicul de bord Ticea sunt duși acasă (Pilot Craiu and the board mechanic Ticea are brought home)
Vizualizat: 1001 ori.
Aspect de la sosirea mm Ticea pe Aerodromul din Buzãu (The arrival of NCO Ticea on Buzau airdrome)Aspect de la sosirea lt Craiu pe Aeroportul din Iaºi (Aspect at the arrival of Lieutenant Craiu on Iasi airport)Comandorul Nicolae Bucur, depus la Cimitirul Ghencea Militar (Commander Nicolae Bucur rests at Ghencea Military Graveyard)
Aspect de la sosirea mm Ticea pe Aerodromul din Buzău (The arrival of NCO Ticea on Buzau airdrome)
Vizualizat: 1586 ori.
Aspect de la sosirea lt Craiu pe Aeroportul din Iași (Aspect at the arrival of Lieutenant Craiu on Iasi airport)
Vizualizat: 1180 ori.
Comandorul Nicolae Bucur, depus la Cimitirul Ghencea Militar (Commander Nicolae Bucur rests at Ghencea Military Graveyard)
Vizualizat: 961 ori.
Slujba religioasã în memoria comandorului Bucur (Religious service in memoriam for Commander Bucur)
Slujba religioasă în memoria comandorului Bucur (Religious service in memoriam for Commander Bucur)
Vizualizat: 876 ori.