Aspecte de la ceremonial (Aspect from the ceremony)

Pilotul Craiu ºi mecanicul de bord Ticea sunt duºi acasã (Pilot Craiu and the board mechanic Ticea are brought home)

Pilotul Craiu și mecanicul de bord Ticea sunt duși acasă (Pilot Craiu and the board mechanic Ticea are brought home)