Aspect din timpul ceremonialului religios - Foto: Florin Dobrater
(Religious ceremony)Drapelul de luptã al Batalionului 285 Artilerie este sfinþit de Episcopul Casian al Dunãrii de Jos - Foto: Florin Dobrater
(The Combat Colors is blessed by the Bishop Casian of the Lower Danube)Drapelele de identificare ale batalionului ºi subunitãþilor - Foto: Florin Dobrater
(The Battalion and sub-units’ Identification Colors)
Aspect din timpul ceremonialului religios - Foto: Florin Dobrater
(Religious ceremony)
Vizualizat: 1151 ori.
Drapelul de luptă al Batalionului 285 Artilerie este sfințit de Episcopul Casian al Dunării de Jos - Foto: Florin Dobrater
(The Combat Colors is blessed by the Bishop Casian of the Lower Danube)
Vizualizat: 1126 ori.
Drapelele de identificare ale batalionului și subunităților - Foto: Florin Dobrater
(The Battalion and sub-units’ Identification Colors)
Vizualizat: 1129 ori.
Sfinþirea drapelului de luptã - Foto: Florin Dobrater
(Blessing of the Combat Colors)Ministrul apãrãrii înmâneazã drapelul de luptã comandantului Batalionului 285 Artilerie, locotenent-colonelul Mihai ªomâtcã - Foto: Florin Dobrater
(Defense Minister handing the Combat Colors to the commander of the 285th Artillery Battalion, LT. Col. Mihai Somatca)ªeful SMG, amiralul Gheorghe Marin,  înmâneazã comandantului B 285 Art drapelul de identificare al unitãþii - Foto: Florin Dobrater
(Chief of General Staff, Admiral Gheorghe Marin handing the unit Identification Colors to the commander of the 285th Artillery Battalion)
Sfințirea drapelului de luptă - Foto: Florin Dobrater
(Blessing of the Combat Colors)
Vizualizat: 1087 ori.
Ministrul apărării înmânează drapelul de luptă comandantului Batalionului 285 Artilerie, locotenent-colonelul Mihai Șomâtcă - Foto: Florin Dobrater
(Defense Minister handing the Combat Colors to the commander of the 285th Artillery Battalion, LT. Col. Mihai Somatca)
Vizualizat: 1176 ori.
Șeful SMG, amiralul Gheorghe Marin, înmânează comandantului B 285 Art drapelul de identificare al unității - Foto: Florin Dobrater
(Chief of General Staff, Admiral Gheorghe Marin handing the unit Identification Colors to the commander of the 285th Artillery Battalion)
Vizualizat: 1155 ori.
Garda drapelului - Foto: Florin Dobrater
(Guards of the Colors)Conducerea Ministerului Apãrãrii depune o coroanã de flori la monumentul aflat în incinta unitãþii ridicat în memoria voievodului Vlaicu Vodã - Foto: Florin Dobrater
(MoD leaders laying a wreath at Vlaicu Voda’s monument inside the unit)Monumentul voievodului Vlaicu Vodã (Þara Româneascã, 1364-1377) - Foto: Florin Dobrater
(Vlaicu Voda’s Monument (king, 1364-1377)
Garda drapelului - Foto: Florin Dobrater
(Guards of the Colors)
Vizualizat: 1149 ori.
Conducerea Ministerului Apărării depune o coroană de flori la monumentul aflat în incinta unității ridicat în memoria voievodului Vlaicu Vodă - Foto: Florin Dobrater
(MoD leaders laying a wreath at Vlaicu Voda’s monument inside the unit)
Vizualizat: 1129 ori.
Monumentul voievodului Vlaicu Vodă (Țara Românească, 1364-1377) - Foto: Florin Dobrater
(Vlaicu Voda’s Monument (king, 1364-1377)
Vizualizat: 1230 ori.