Înmânarea Drapelului de luptă Batalionului 285 Artilerie "Vlaicu Vodă" (The 285th Artillery Battalion “Vlaicu Voda” Received the Combat Colors)

Conducerea Ministerului Apãrãrii depune o coroanã de flori la monumentul aflat în incinta unitãþii ridicat în memoria voievodului Vlaicu Vodã - Foto: Florin Dobrater
(MoD leaders laying a wreath at Vlaicu Voda’s monument inside the unit)

Conducerea Ministerului Apărării depune o coroană de flori la monumentul aflat în incinta unității ridicat în memoria voievodului Vlaicu Vodă - Foto: Florin Dobrater
(MoD leaders laying a wreath at Vlaicu Voda’s monument inside the unit)