Înmânarea Drapelului de luptă Batalionului 285 Artilerie "Vlaicu Vodă" (The 285th Artillery Battalion “Vlaicu Voda” Received the Combat Colors)

Drapelul de luptã al Batalionului 285 Artilerie este sfinþit de Episcopul Casian al Dunãrii de Jos - Foto: Florin Dobrater
(The Combat Colors is blessed by the Bishop Casian of the Lower Danube)

Drapelul de luptă al Batalionului 285 Artilerie este sfințit de Episcopul Casian al Dunării de Jos - Foto: Florin Dobrater
(The Combat Colors is blessed by the Bishop Casian of the Lower Danube)