Înmânarea Drapelului de luptă Batalionului 285 Artilerie "Vlaicu Vodă" (The 285th Artillery Battalion “Vlaicu Voda” Received the Combat Colors)

Ministrul apãrãrii înmâneazã drapelul de luptã comandantului Batalionului 285 Artilerie, locotenent-colonelul Mihai ªomâtcã - Foto: Florin Dobrater
(Defense Minister handing the Combat Colors to the commander of the 285th Artillery Battalion, LT. Col. Mihai Somatca)

Ministrul apărării înmânează drapelul de luptă comandantului Batalionului 285 Artilerie, locotenent-colonelul Mihai Șomâtcă - Foto: Florin Dobrater
(Defense Minister handing the Combat Colors to the commander of the 285th Artillery Battalion, LT. Col. Mihai Somatca)