Înmânarea Drapelului de luptă Batalionului 285 Artilerie "Vlaicu Vodă" (The 285th Artillery Battalion “Vlaicu Voda” Received the Combat Colors)

Monumentul voievodului Vlaicu Vodã (Þara Româneascã, 1364-1377) - Foto: Florin Dobrater
(Vlaicu Voda’s Monument (king, 1364-1377)

Monumentul voievodului Vlaicu Vodă (Țara Românească, 1364-1377) - Foto: Florin Dobrater
(Vlaicu Voda’s Monument (king, 1364-1377)