Cei doi miniºtri ai apãrãrii trec în revistã garda de onoare - foto Peter Dovina
(The two Defense Ministers reviewing the Guard of Honor)Ministrului slovac al apãrãrii îi este prezentatã delegaþia românã - foto Peter Dovina
(Slovakian Defense Minister saluting the Romanian delegation)Teodor Meleºcanu pe timpul discuþiilor oficiale de la Ministerul slovac al Apãrãrii - foto Peter Dovina
(Teodor Melescanu during the official talks with the Slovakian Defense Minister)
Cei doi miniștri ai apărării trec în revistă garda de onoare - foto Peter Dovina
(The two Defense Ministers reviewing the Guard of Honor)
Vizualizat: 955 ori.
Ministrului slovac al apărării îi este prezentată delegația română - foto Peter Dovina
(Slovakian Defense Minister saluting the Romanian delegation)
Vizualizat: 916 ori.
Teodor Meleșcanu pe timpul discuțiilor oficiale de la Ministerul slovac al Apărării - foto Peter Dovina
(Teodor Melescanu during the official talks with the Slovakian Defense Minister)
Vizualizat: 897 ori.
Delegaþia slovacã participantã la discuþiile oficiale - foto Peter Dovina
(Slovakian delegation participating in the official talks)
Delegația slovacă participantă la discuțiile oficiale - foto Peter Dovina
(Slovakian delegation participating in the official talks)
Vizualizat: 877 ori.