Vizita ministrului Teodor Meleșcanu în Slovacia (Defense Minister in Visit in Slovakia)

Cei doi miniºtri ai apãrãrii trec în revistã garda de onoare - foto Peter Dovina
(The two Defense Ministers reviewing the Guard of Honor)

Cei doi miniștri ai apărării trec în revistă garda de onoare - foto Peter Dovina
(The two Defense Ministers reviewing the Guard of Honor)