Statul Major General a sărbătorit 148 de ani de la înființare (General Staff Celebrating the 148th Anniversary)

Invitaþii la ceremonia dedicatã împlinirii a 148 de ani de la înfiinþarea SMG - foto Valentin Ciobârcã (Guests during the 148th anniversary ceremony)

Invitații la ceremonia dedicată împlinirii a 148 de ani de la înființarea SMG - foto Valentin Ciobârcă (Guests during the 148th anniversary ceremony)