Vizita ministrului apărării la Londra (Defense Minister in Visit in London)

Ministrul român al apãrãrii în timpul discuþiilor avute cu secretarul de stat britanic pentru Apãrare - foto Harland Quarrington
(Romanian Defense Minister during the talks with the British State Secretary of Defense)

Ministrul român al apărării în timpul discuțiilor avute cu secretarul de stat britanic pentru Apărare - foto Harland Quarrington
(Romanian Defense Minister during the talks with the British State Secretary of Defense)