Primirea de cãtre ºeful Statului Major General, amiralul dr. Gheorghe Marin, a inspectorului general al Bundeswehr-ului, generalul Wolfgang Schneiderhan
- foto Valentin Ciobârcã
(Chief of general Staff, Admiral Ph.D. Gherorghe Marin receiving the Bundeswehr General Inspector, General Wolfgang Schneiderhan)Inspectorul general al Bundeswehr-ului, generalul Wolfgang Schneiderhan trece în revistã comanda Statului Major General
- foto Valentin Ciobârcã
(Bundeswehr General Inspector, General Wolfgang Scneiderhan reviewing the General Staff leaders)Generalul Wolfgang Schneiderhan ºi amiralul Gheorghe Marin salutã garda de onoare
- foto Valentin Ciobârcã
(General Wolfgang Schneiderhan and Admiral Gheorghe Marin saluting the Guard of Honor)
Primirea de către șeful Statului Major General, amiralul dr. Gheorghe Marin, a inspectorului general al Bundeswehr-ului, generalul Wolfgang Schneiderhan
- foto Valentin Ciobârcă
(Chief of general Staff, Admiral Ph.D. Gherorghe Marin receiving the Bundeswehr General Inspector, General Wolfgang Schneiderhan)
Vizualizat: 904 ori.
Inspectorul general al Bundeswehr-ului, generalul Wolfgang Schneiderhan trece în revistă comanda Statului Major General
- foto Valentin Ciobârcă
(Bundeswehr General Inspector, General Wolfgang Scneiderhan reviewing the General Staff leaders)
Vizualizat: 1154 ori.
Generalul Wolfgang Schneiderhan și amiralul Gheorghe Marin salută garda de onoare
- foto Valentin Ciobârcă
(General Wolfgang Schneiderhan and Admiral Gheorghe Marin saluting the Guard of Honor)
Vizualizat: 1026 ori.
Întrevederea generalului Wolfgang Schneiderhan, inspectorul general al Bundeswehr-ului cu ºeful Statului Major General, amiralul dr. Gheorghe Marin
- foto Valentin Ciobârcã
(General Wolfgang Schneiderhan and Admiral Gheorghe Marin during their meeting)Amiralul dr. Gheorghe Marin ºi generalul Wolfgang Schneiderhan la intrarea în UNAp - foto Valentin CiobârcãGeneralul Wolfgang Schneiderhan ºi amiralul Gheorghe Marin la intrarea în amfiteatrul UNAp - foto Valentin Ciobârcã
Întrevederea generalului Wolfgang Schneiderhan, inspectorul general al Bundeswehr-ului cu șeful Statului Major General, amiralul dr. Gheorghe Marin
- foto Valentin Ciobârcă
(General Wolfgang Schneiderhan and Admiral Gheorghe Marin during their meeting)
Vizualizat: 897 ori.
Amiralul dr. Gheorghe Marin și generalul Wolfgang Schneiderhan la intrarea în UNAp - foto Valentin Ciobârcă
Vizualizat: 941 ori.
Generalul Wolfgang Schneiderhan și amiralul Gheorghe Marin la intrarea în amfiteatrul UNAp - foto Valentin Ciobârcă
Vizualizat: 938 ori.
Aspecte din timpul activitãþii de la UNAp - foto Valentin Ciobârcã
Aspecte din timpul activității de la UNAp - foto Valentin Ciobârcă
Vizualizat: 883 ori.