Vizita inspectorului general al Bundeswehr-ului în România (Bundeswehr General Inspector in Visit in Romania)

Inspectorul general al Bundeswehr-ului, generalul Wolfgang Schneiderhan trece în revistã comanda Statului Major General
- foto Valentin Ciobârcã
(Bundeswehr General Inspector, General Wolfgang Scneiderhan reviewing the General Staff leaders)

Inspectorul general al Bundeswehr-ului, generalul Wolfgang Schneiderhan trece în revistă comanda Statului Major General
- foto Valentin Ciobârcă
(Bundeswehr General Inspector, General Wolfgang Scneiderhan reviewing the General Staff leaders)