Clãdirea Academiei Navale "Mircea cel Bãtrân"
(“Mircea cel Batran” Naval Academy Building)Preºedintele României salutã Drapelul de Luptã al Academiei Navale  - foto Valentin Ciobârcã
(President of Romania saluting the Combat Flag of the Naval Academy)Preºedintele României trece în revistã formaþia  - foto Valentin Ciobârcã
(President of Romania reviewing the formation)
Clădirea Academiei Navale "Mircea cel Bătrân"
(“Mircea cel Batran” Naval Academy Building)
Vizualizat: 1137 ori.
Președintele României salută Drapelul de Luptă al Academiei Navale - foto Valentin Ciobârcă
(President of Romania saluting the Combat Flag of the Naval Academy)
Vizualizat: 989 ori.
Președintele României trece în revistă formația - foto Valentin Ciobârcă
(President of Romania reviewing the formation)
Vizualizat: 952 ori.
Drapelul de Luptã este prezentat subunitãþilor  - foto Valentin Ciobârcã
(The Combat Flag is presented to the sub-units)Arhiepiscopul Tomisului, ÎPS Teodosie, sfinþeºte Drapelul de Luptã  - foto Valentin Ciobârcã
(Archbishop of Tomis, Teodosie, blessing the Combat Flag)Preºedintele Traian Bãsescu decoreazã Drapelul de Luptã al Academiei  - foto Valentin Ciobârcã
(President Traian Basescu decorating the Combat Flag)
Drapelul de Luptă este prezentat subunităților - foto Valentin Ciobârcă
(The Combat Flag is presented to the sub-units)
Vizualizat: 944 ori.
Arhiepiscopul Tomisului, ÎPS Teodosie, sfințește Drapelul de Luptă - foto Valentin Ciobârcă
(Archbishop of Tomis, Teodosie, blessing the Combat Flag)
Vizualizat: 1511 ori.
Președintele Traian Băsescu decorează Drapelul de Luptă al Academiei - foto Valentin Ciobârcă
(President Traian Basescu decorating the Combat Flag)
Vizualizat: 1301 ori.
Preºedintele României se adreseazã audienþei  - foto Valentin Ciobârcã
(President of Romania addressing to the audience)Comandantul Academiei Navale Mircea cel Bãtrân, comandorul Dan Hãulicã, se adreseazã audienþei  - foto Valentin Ciobârcã
(Commander of the Naval Academy, Commander Dan Haulica, addressing to the audience)ªeful SMG, amiralul dr. Gheorghe Marin, adresându-se participanþilor la activitate  - foto Valentin Ciobârcã
(Chief of General Staff, Admiral Ph.D. Gheorghe Marin addressing to the participants)
Președintele României se adresează audienței - foto Valentin Ciobârcă
(President of Romania addressing to the audience)
Vizualizat: 1079 ori.
Comandantul Academiei Navale Mircea cel Bătrân, comandorul Dan Hăulică, se adresează audienței - foto Valentin Ciobârcă
(Commander of the Naval Academy, Commander Dan Haulica, addressing to the audience)
Vizualizat: 1434 ori.
Șeful SMG, amiralul dr. Gheorghe Marin, adresându-se participanților la activitate - foto Valentin Ciobârcă
(Chief of General Staff, Admiral Ph.D. Gheorghe Marin addressing to the participants)
Vizualizat: 1096 ori.