Relicva Gorunului lui Horea - foto Valentin Ciobârcã
(Piece of Horea’s Evergreen Oak) Reprezentanþii Fundaþiei DACIA - foto Valentin Ciobârcã (Representatives of DACIA Foundation)Reprezentanþii Ministerului Apãrãrii - foto Valentin Ciobârcã
(MoD representatives)
Relicva Gorunului lui Horea - foto Valentin Ciobârcă
(Piece of Horea’s Evergreen Oak)
Vizualizat: 1557 ori.
Reprezentanții Fundației DACIA - foto Valentin Ciobârcă (Representatives of DACIA Foundation)
Vizualizat: 1199 ori.
Reprezentanții Ministerului Apărării - foto Valentin Ciobârcă
(MoD representatives)
Vizualizat: 940 ori.
Ministrul Apãrãrii, Teodor Meleºcanu, primeºte relicva - foto Valentin Ciobârcã
(Defense Minister Teodor Melescanu receiving the piece)Alocuþiunea ministrului Apãrãrii - foto Valentin Ciobârcã
(Defense Minister addressing to the audience)Ministrul Apãrãrii îi oferã diploma de excelenþã preºedintelui Fundaþiei DACIA, dr. Liviu Pandele - foto Valentin Ciobârcã
(Defense Minister offering the Diploma of excellence to the president of DACIA Foundation, Ph.D. Liviu Pandele)
Ministrul Apărării, Teodor Meleșcanu, primește relicva - foto Valentin Ciobârcă
(Defense Minister Teodor Melescanu receiving the piece)
Vizualizat: 1017 ori.
Alocuțiunea ministrului Apărării - foto Valentin Ciobârcă
(Defense Minister addressing to the audience)
Vizualizat: 937 ori.
Ministrul Apărării îi oferă diploma de excelență președintelui Fundației DACIA, dr. Liviu Pandele - foto Valentin Ciobârcă
(Defense Minister offering the Diploma of excellence to the president of DACIA Foundation, Ph.D. Liviu Pandele)
Vizualizat: 1170 ori.
Declaraþia de presã a ministrului Apãrãrii - foto Valentin Ciobârcã
(Press statement delivered by the Minister of Defense)
Declarația de presă a ministrului Apărării - foto Valentin Ciobârcă
(Press statement delivered by the Minister of Defense)
Vizualizat: 934 ori.