Relicvă din Gorunul lui Horea oferită ministrului Apărării (Piece of Horea’s Evergreen Oak was offered to the Defense Minister)

Alocuþiunea ministrului Apãrãrii - foto Valentin Ciobârcã
(Defense Minister addressing to the audience)

Alocuțiunea ministrului Apărării - foto Valentin Ciobârcă
(Defense Minister addressing to the audience)